Mâm Cúng Rằm Tháng 7

Mâm cúng rằm tháng 7 tại nhà là phong tục truyền thống xưa của Việt Nam. Tại đây, gia chủ chuẩn bị đầy đủ đồ lễ với mong muốn báo hiếu đất sinh thành và xá tội vong nhân.