Từ bài thơ “tự tình 2” hãy viết 5-7 dòng nhận xét về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Từ bài thơ “tự tình 2” hãy viết 5-7 dòng nhận xét về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Qua bài thơ “Tự tình 2” của Hồ Xuân Hương, ta có thể thấy số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến vô cùng đau khổ, bất hạnh. Họ bị phụ thuộc vào người khác, không được tự do quyết định cuộc đời mình. Họ phải chịu nhiều thiệt thòi, áp bức, bóc lột.

Trong bài thơ, nhân vật trữ tình là một người phụ nữ đang phải chịu cảnh lẻ bóng, cô đơn trong đêm khuya. Nàng buồn tủi, chán chường, cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa dòng đời rộng lớn. Nàng khao khát được yêu thương, được hạnh phúc nhưng lại không được đáp ứng.

Đây cũng là số phận chung của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ phải chấp nhận cuộc sống như một cái bóng, một vật thế thân trong gia đình. Họ không được có tiếng nói, không được có quyền tự do yêu đương, hôn nhân. Họ phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, thậm chí là bị chà đạp, coi thường.

Bài thơ “Tự tình 2” của Hồ Xuân Hương đã lên tiếng tố cáo xã hội phong kiến bất công, bóc lột người phụ nữ. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện nỗi đau khổ, bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội ấy.