Câu nào dưới đây có chứa các từ đồng âm? a. mẹ ngả lưng tựa vào lưng ghế sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. b. cổ áo sơ mi bị bẩn do minh chạy nhảy nhiều, toát hết mồ hôi ở cổ. c. bác nông dân thu hoạch được rất nhiều thúng quả tươi ngon từ những vườn cây tươi tốt. d. lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh nghe xào xạc trong gió.

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp và phong phú. Trong đó, từ đồng âm là một hiện tượng ngữ âm đặc trưng của tiếng Việt. Từ đồng âm là những từ có cùng cách phát âm, nhưng khác nhau về nghĩa. Từ đồng âm có thể là từ tiếng Việt hoặc Hán Việt.

Bài tập: Câu nào dưới đây có chứa các từ đồng âm?

  • A. Mẹ ngả lưng tựa vào lưng ghế sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
  • B. Cổ áo sơ mi bị bẩn do Minh chạy nhảy nhiều, toát hết mồ hôi ở cổ.
  • C. Bác nông dân thu hoạch được rất nhiều thúng quả tươi ngon từ những vườn cây tươi tốt.
  • D. Lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh nghe xào xạc trong gió.

Giải đáp

Câu D là câu có chứa các từ đồng âm. Cụ thể, từ “cọ” trong câu có hai nghĩa:

  • Nghĩa thứ nhất là động từ, có nghĩa là “dùng tay, dùng vật gì đó chà xát vào vật khác để làm sạch, làm sáng, làm bóng,…”.
  • Nghĩa thứ hai là danh từ, có nghĩa là “loại cây thân cao, lá to, có nhiều tàu, lá thường dùng để làm chổi,…”.

Trong câu, từ “cọ” được sử dụng với cả hai nghĩa này. Nghĩa thứ nhất được sử dụng ở vị trí động từ, có nghĩa là “lá cọ xoè ra chà xát vào những bụi cây thấp xung quanh”. Nghĩa thứ hai được sử dụng ở vị trí danh từ, có nghĩa là “lá cọ”.

Các câu còn lại không có các từ đồng âm.

Vậy đáp án là Câu D.

Để xác định được các từ đồng âm trong câu văn, đoạn văn, chúng ta cần căn cứ vào ngữ cảnh của câu văn, đoạn văn. Trong câu văn “Lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh nghe xào xạc trong gió”, từ “cọ” thứ nhất được sử dụng ở vị trí động từ, có nghĩa là “lá cọ xoè ra chà xát vào những bụi cây thấp xung quanh”. Từ “cọ” thứ hai được sử dụng ở vị trí danh từ, có nghĩa là “lá cọ”.

Với những đoạn dẫn trên, người đọc sẽ có được những kiến thức cơ bản về từ đồng âm và tầm quan trọng của việc hiểu và phân biệt được từ đồng âm. Từ đó, người đọc sẽ có thể dễ dàng xác định được các từ đồng âm trong câu văn, đoạn văn và hiểu được ý nghĩa của câu văn, đoạn văn một cách chính xác và đầy đủ.