Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “bạn bè”?

Tình bạn là một trong những tình cảm quan trọng và đáng quý trong cuộc sống của mỗi người. Trong tiếng Việt, có nhiều từ chứa tiếng “hữu” để chỉ những người bạn. Để hiểu rõ hơn về những từ này, chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi sau:

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “bạn bè”?

  • A. thân hữu, hữu dụng
  • B. hữu hảo, hữu nghị
  • C. bằng hữu, hữu hiệu
  • D. chiến hữu, hữu ích

Giải đáp

Đáp án đúng là (B).

Trong các đáp án trên, có các từ “hữu hảo” và “hữu nghị” đều có nghĩa là “bạn bè”.

“Hữu hảo” nghĩa là thân thiết, tốt đẹp, hòa thuận. “Hữu nghị” nghĩa là tình bạn, tình bè bạn.

Các từ còn lại có nghĩa khác:

  • “Thân hữu” nghĩa là bạn bè thân thiết.
  • “Hữu dụng” nghĩa là có ích, dùng được.
  • “Bằng hữu” nghĩa là bạn bè, bè bạn.
  • “Hữu hiệu” nghĩa là có tác dụng, đạt được kết quả như mong muốn.
  • “Chiến hữu” nghĩa là bạn bè cùng chiến đấu.

Do đó, đáp án đúng là (B).

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp và đa dạng. Trong tiếng Việt, có nhiều từ ngữ có nghĩa tương đồng, trong đó có các từ chứa tiếng “hữu”. Để phân biệt được những từ này, chúng ta cần hiểu rõ về nghĩa của chúng. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các từ chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “bạn bè”.

Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về các từ chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “bạn bè”. Những từ này thường mang ý nghĩa tích cực, thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết giữa những người bạn. Tình bạn là một trong những tình cảm quan trọng và đáng quý trong cuộc sống của mỗi người. Những người bạn tốt sẽ luôn ở bên cạnh, giúp đỡ, chia sẻ và động viên ta trong những lúc khó khăn. Hãy trân trọng những người bạn của mình và giữ gìn tình bạn đẹp đẽ.