[Giải đáp] Tỉnh Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Thừa Thiên Huế là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích 5.053,7 km², dân số năm 2021 là 1.115.245 người. Thừa Thiên Huế có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, có đường bờ biển dài 116,7 km, tiếp giáp với 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng và Lào.

Phía Tây, Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Trả lời cho câu hỏi “Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh nào của phía Lào?”, câu trả lời là 2 tỉnh. Đó là tỉnh Salavantỉnh Sê Kông.

Tỉnh Salavan nằm ở phía Tây Bắc của Thừa Thiên Huế, có diện tích 15.600 km², dân số năm 2021 là 472.000 người. Tỉnh có biên giới giáp với Thừa Thiên Huế dài 42,5 km.

Tỉnh Sê Kông nằm ở phía Tây Nam của Thừa Thiên Huế, có diện tích 14.300 km², dân số năm 2021 là 375.000 người. Tỉnh có biên giới giáp với Thừa Thiên Huế dài 38,6 km.

Đường biên giới giữa Thừa Thiên Huế và Lào

Đường biên giới giữa Thừa Thiên Huế và Lào có chiều dài 81,1 km, bắt đầu từ điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam đến điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông.

Đường biên giới này được xác định theo Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào ký kết ngày 18 tháng 7 năm 1977.

Quan hệ giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh giáp biên của Lào

Thừa Thiên Huế và các tỉnh giáp biên của Lào có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, mối quan hệ này ngày càng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,…

Một số hoạt động hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh giáp biên của Lào

  • Hợp tác kinh tế: Thừa Thiên Huế và các tỉnh giáp biên của Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, như: Hội chợ Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Lào, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế – Lào,…
  • Hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế: Thừa Thiên Huế và các tỉnh giáp biên của Lào đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, như: Liên hoan Văn hóa các dân tộc Lào, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Chương trình trao đổi sinh viên, bác sĩ,…

Kết luận:

Thừa Thiên Huế giáp với 2 tỉnh của phía Lào, đó là tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông. Mối quan hệ giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh giáp biên của Lào ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào.