Hiện nay tỉnh Nghệ An có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào

Hiện nay tỉnh Nghệ An có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào

Theo quy hoạch của Chính phủ Việt Nam, tỉnh Nghệ An có 4 cửa khẩu với Lào, bao gồm:

  • 1 cửa khẩu quốc tế: Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn)
  • 1 cửa khẩu chính: Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương)
  • 3 cửa khẩu phụ:
    • Cửa khẩu phụ Thông Thụ (Quế Phong)
    • Cửa khẩu phụ Tam Hợp (Tương Dương)
    • Cửa khẩu phụ Cao Vều (Anh Sơn)

Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là cửa khẩu quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An, là cửa khẩu quốc tế lớn nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ. Cửa khẩu này nằm trên Quốc lộ 7, cách thành phố Vinh khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Cửa khẩu Nậm Cắn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Các cửa khẩu phụ của tỉnh Nghệ An chủ yếu phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa nhỏ lẻ, trao đổi hàng hóa qua biên giới giữa các khu dân cư của hai nước Việt Nam và Lào.