[Lời Giải] Phân tích đặc điểm sinh vật Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là miền khí hậu cận xích đạo gió mùa, với nền nhiệt cao quanh năm, lượng mưa lớn, mùa khô rõ rệt. Những điều kiện này đã tạo nên sự đa dạng và phong phú của hệ sinh vật trong miền.

Đặc điểm chung của hệ sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

 • Về thực vật:
  • Miền có thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển mạnh, chiếm diện tích lớn.
  • Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa ở miền Nam Trung Bộ có đặc điểm tương tự rừng ở Tây Nguyên, với các loài cây gỗ cao to, tán rộng, nhiều tầng, rễ cọc.
  • Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa ở Nam Bộ có đặc điểm khác biệt hơn, với sự xuất hiện của nhiều loài cây họ Dầu, cây ngập mặn, cây ăn quả…
 • Về động vật:
  • Động vật ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có sự đa dạng về loài, với nhiều loài đặc hữu.
  • Các loài động vật phổ biến ở miền gồm: voi, bò rừng, hổ, báo, gấu, khỉ, vượn, chim muông, côn trùng…
  • Ở Nam Bộ, các loài động vật hoang dã có nhiều hơn, với sự xuất hiện của các loài động vật quý hiếm như: tê giác, sếu đầu đỏ, vượn bạc má…

Sự phân bố hệ sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

 • Về thực vật:
  • Theo độ cao, thực vật ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được phân thành 3 tầng:
   • Tầng cao gồm các loài cây gỗ cao to, tán rộng, như sao, dầu, kiền kiền, muỗm,…
   • Tầng trung gồm các loài cây gỗ nhỏ, cây bụi, dây leo, như chuối rừng, cọ, si,…
   • Tầng thấp gồm các loài cây cỏ, dương xỉ, rêu,…
  • Theo địa hình, thực vật ở miền được phân thành các kiểu:
   • Rừng lá rộng thường xanh ở các cao nguyên, đồi núi thấp.
   • Rừng ngập mặn ở các cửa sông, ven biển.
   • Rừng tràm ở các vùng đất phèn, mặn.
   • Rừng ngập nước ngọt ở các vùng đất thấp, trũng.
 • Về động vật:
  • Theo độ cao, động vật ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được phân thành 3 tầng:
   • Tầng cao gồm các loài động vật sống trên cây, như: khỉ, vượn, chim muông,…
   • Tầng trung gồm các loài động vật sống trên mặt đất, như: voi, bò rừng, hổ, báo,…
   • Tầng thấp gồm các loài động vật sống dưới nước, như: cá, tôm, cua,…
  • Theo địa hình, động vật ở miền được phân thành các kiểu:
   • Động vật rừng ở các cao nguyên, đồi núi thấp.
   • Động vật ven biển ở các cửa sông, ven biển.
   • Động vật đồng bằng ở các vùng đất thấp.

Ý nghĩa của hệ sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

 • Hệ sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, ngăn chặn xói mòn, lũ lụt,…
 • Hệ sinh vật ở đây cũng là nguồn tài nguyên quý giá, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,…
 • Hệ sinh vật ở miền cũng là nơi lưu giữ nhiều loài động thực vật quý hiếm, cần được bảo tồn và phát triển.

Để bảo vệ và phát triển hệ sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hệ sinh vật.
 • Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động gây hại đến hệ sinh vật, như: khai thác rừng bừa bãi, săn bắt động vật trái phép,…
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các loài động thực vật quý hiếm.