Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chứa tiếng hữu có nghĩa là có? a. hữu hiệu, hữu hảo b. hữu ích, hữu dụng c. hữu tình, hữu nghị d. hữu ý, thân hữu

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “có”?

 • A. hữu hiệu, hữu hảo
 • B. hữu ích, hữu dụng
 • C. hữu tình, hữu nghị
 • D. hữu ý, thân hữu

Giải đáp

Đáp án đúng là B

Trong tiếng Việt, từ “hữu” có nghĩa là “có”. Tuy nhiên, không phải tất cả các từ chứa tiếng “hữu” đều có nghĩa là “có”. Để tìm ra đáp án chỉ gồm các từ chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “có”, chúng ta cần phân tích ý nghĩa của từng từ.

 • Hữu hiệu có nghĩa là “có tác dụng, có kết quả tốt”.
 • Hữu hảo có nghĩa là “tốt đẹp, hòa thuận”.
 • Hữu tình có nghĩa là “có tình cảm, có tình yêu thương”.
 • Hữu nghị có nghĩa là “có tình bạn, có tình đồng chí”.
 • Hữu ý có nghĩa là “có ý định, có ý muốn”.
 • Thân hữu có nghĩa là “bạn bè thân thiết”.

Như vậy, chỉ có hai từ hữu íchhữu dụng có nghĩa là “có”. Do đó, đáp án đúng là B. hữu ích, hữu dụng.

 • Hữu ích và hữu dụng là hai từ có nghĩa gần giống nhau. Tuy nhiên, “hữu ích” thường được dùng để chỉ những thứ mang lại lợi ích cho người khác, còn “hữu dụng” thường được dùng để chỉ những thứ có thể sử dụng được.
 • Hữu ích và hữu dụng là những phẩm chất quan trọng của con người. Những người có ích và hữu dụng luôn được mọi người yêu quý và trân trọng.

Ví dụ:

Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ hữu ích và hữu dụng. Những thứ hữu ích có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề, đạt được mục tiêu. Những thứ hữu dụng có thể giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn.

Những người có ích và hữu dụng luôn được mọi người yêu quý và trân trọng. Họ là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.