[Giải đáp] Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh Hủa Phăn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đường biên giới giữa hai tỉnh có chiều dài 192 km, kéo dài từ xã Na Loi, huyện Mường Lát đến xã Húc, huyện Quan Sơn.

Tỉnh Hủa Phăn là một tỉnh miền núi phía tây của Lào, nằm giáp với tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam. Tỉnh có diện tích 10.489 km2, dân số khoảng 270.000 người. Tỉnh Hủa Phăn có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.

Hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn có mối quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác phát triển kinh tế – xã hội lâu đời. Trong những năm qua, hai tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, giáo dục, y tế,…