[Hỏi đáp] Tỉnh Quảng Bình giáp với tỉnh nào của Lào?

Tỉnh Quảng Bình giáp với tỉnh nào của Lào?

Tỉnh Quảng Bình giáp với hai tỉnh của Lào là tỉnh Khammuane và tỉnh Savannakhet. Đường biên giới giữa Quảng Bình và Lào có chiều dài 201,87 km.

Điểm đầu của đường biên giới là điểm tiếp giáp giữa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và huyện Khammouan, tỉnh Khammuane. Điểm cuối của đường biên giới là điểm tiếp giáp giữa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và huyện Savannakhet, tỉnh Savannakhet.

Một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới giữa Quảng Bình và Lào là:

  • Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa)
  • Cửa khẩu phụ Cà Roòng (huyện Minh Hóa)
  • Cửa khẩu Cà Ná (huyện Lệ Thủy)

Các cửa khẩu này là những cửa khẩu quan trọng trong việc giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Lào.