Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

  • A. Cảnh quan cận xích đạo gió mùa.
  • B. Cảnh quan nhiệt đới nóng quanh năm.
  • C. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.
  • D. Cảnh quan giống như vùng ôn đới núi cao.

Giải đáp

Lời giải đúng là C. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.

Vùng núi Đông Bắc nằm ở phía đông bắc của Việt Nam, có vị trí địa lý tiếp giáp với Trung Quốc và biển Đông. Địa hình vùng núi Đông Bắc có đặc điểm là đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích, với 4 cánh cung lớn là sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều. Khí hậu vùng núi Đông Bắc mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa, với mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm.

Với đặc điểm địa hình và khí hậu như vậy, thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa. Cụ thể là:

  • Rừng: Rừng ở vùng núi Đông Bắc chủ yếu là rừng lá rộng rụng lá theo mùa, với các loài cây như: lim, sến, táu, gụ,…
  • Sông ngòi: Sông ngòi ở vùng núi Đông Bắc có nhiều thác ghềnh, dòng chảy mạnh, phù sa ít.
  • Động thực vật: Động thực vật ở vùng núi Đông Bắc khá đa dạng, với nhiều loài đặc hữu.

Câu trả lời A. Cảnh quan cận xích đạo gió mùa là không chính xác vì vùng núi Đông Bắc nằm ở phía bắc của Việt Nam, không thuộc vùng cận xích đạo. Câu trả lời B. Cảnh quan nhiệt đới nóng quanh năm cũng không chính xác vì vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh. Câu trả lời D. Cảnh quan giống như vùng ôn đới núi cao là không chính xác vì vùng núi Đông Bắc không có núi cao tới mức có khí hậu ôn đới.